Kurumumuz, 2015 yılında çağının ötesinde hizmet sunabilmek ve Türkiye için değer üreten bir marka gücüne ulaşmak hedefi ile yola çıkmıştır. Şirketimiz, elektrik taahhüt ve malzeme satışı alanında hizmet vermekte olup bu alanda sayısız projeyi, beklentilerin üzerinde bir kalite ile tamamlamayı başarmıştır.

Yola çıktığı ilk günden bu yana; güçlü temellerinin üzerine kurduğu değerlerini korumakta, faaliyet gösterdiği her alanda markasının güvenilirliği pekiştirmek için çalışmaktadır.


MİSYON

Dünyadaki gelişmelerin takipçisi ve geliştiricisi olarak yenilikçi çözümler üretmek; varlık gösterdiğimiz her alanda beklentilerin ötesinde ürün ve hizmetler ortaya koyarak sektördeki güvenilirliğimizi ve marka gücümüzü geliştirmektir. Toplumsal değerleri önde tutan, dünyaya ve yaşadığı topluma karşı duyarlı, yenilikçi yapılarıyla ülkesine ve paydaşlarına değer kazandıran bir marka olmaktır.

VİZYON

Kuruluşundan bugüne gücümüze güç katarak çoğalttığımız değerlerimizle gelişimi ve değişimi sürekli kılmak; hizmetlerimizi insan kaynağı ve teknoloji ile desteklemek; verimlilik ve istikrarla Türkiye’nin liderleri arasında değişmez bir marka olarak yer almaktır.


DEĞİŞMEZLERİMİZ

Yeniliğin takipçisi ve sahibi olmak
Müşteri memnuniyeti ve sadakatini gözetmek
Toplumsal duyarlılığımızı, ailemizin her üyesine aktararak bir kültür oluşturmak
Gelişimi sürekli kılmak
Temas ettiğimiz her kurum ve kişiye güvenilir bir marka ile çalışmanın konforunu yaşatmak


ORTAK DEĞERLERİMİZ

YENİLİĞE AÇIK: Hem sektörel hem kurumsal tüm yeni gelişmeleri yakından izleyerek bunları işlerimize yansıtmaktayız.

ÖZDİSİPLİN: Özdisiplin, özgüveni de beraberinde getirir anlayışıyla hizmet vermekteyiz.

MÜŞTERİ ODAKLILIK: HD Elektrik için müşteri en önemli öz varlıktır, şirketin öncelikleri arasında ilk sıradadır ve şirketimizin yapılanması, işleyişi, hedefleri, temel stratejileri ve rekabet modelleri müşteri memnuniyeti üzerine kurulmuştur.

SOSYAL SORUMLULUK: HD Elektrik taşıdığı sosyal sorumluluk çerçevesinde doğaya, eğitime ve bilime katkıda bulunmak için çaba gösterir.

SÜREKLİ GELİŞİM: Rekabet gücünü arttırmanın temelinde sürekli gelişim yatar. Bu amaçla gerek şirket içi, gerekse profesyonel kuruluşlardan alınan destek ile çeşitli kurs ve seminerlerle, çalışanların bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi hedeflenir.

GÜVENİLİRLİK: HD Elektrik alanında maksimum özveri ile güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmaktadır.